Agencje badawcze

Pollster – Instytut Badań

Instytut Badań Pollster jest firmą badawczą specjalizującą się w badaniach z wykorzystaniem nowych technologii. Specjalizuje się w badaniach rynku oraz organizacji. Instytut wykorzystuje najnowsze rozwiązania oraz wspiera proces zbierania danych innowacyjnymi rozwiązaniami.

Pollster jest komórką dynamicznie rozwijającej się grupy medialnej ZPR Media, w której skład wchodzą:

  • Internet,
  • Prasa,
  • Radio,
  • TV,
  • Badania,

Technologia badań:

  • Autorski system badawczy InData (System badawczy daje gwarancję efektywnych, rzetelnych i skrojonych na potrzeby Klienta realizacji badań)
  • System audience targetingu InTarget (System pozwalający śledzenie ruchu użytkowników Internetu, zbieranie i przetwarzanie informacji na ich temat)
  • System AdTime(System umożliwiający mierzenie skuteczności wyświetleń reklam.)

Oferta badań:

CAWI – to skrót od nazwy Computer Assisted Web Interview, co oznacza wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. Innymi słowy jest to metoda zbierania danych i informacji, w której respondent wypełnia ankiety w formie elektronicznej.

Badania wizerunku marki – mają na celu uchwycenie tego jak marka postrzegana jest na tle marek konkurencyjnych i na czym polega jej przewaga konkurencyjna.

Badania produktu – służą sprawdzeniu czy Twój produkt ma szansę odnieść sukces na rynku, a także w jaki sposób można go ulepszyć, aby wzbudził jeszcze większe zainteresowanie.

Badania AdHoc – są spersonalizowanymi badaniami realizowanymi na zamówienie Klienta. Odpowiadać mogą na każde nurtujące obecnie pytanie.

Badania efektywności kampanii – Pozwalają na sprawdzenie wpływu kampanii prowadzonej w dowolnym medium – Internecie, telewizji, radiu czy prasie – na istotne dla marki wskaźniki takie jak rozpoznawalność i świadomość marki, wskaźniki wizerunkowe czy intencja zakupowa.

Badania satysfakcji klientów – mają na celu sprawdzenie poziomu satysfakcji i lojalności obecnych klientów marki.

Badania konceptów reklamowych – testują, w jakim stopniu planowane kreacje reklamowe podobają się konsumentom i która z nich sprawdzi się najlepiej ze względu na cele kampanii.

Diagnoza rynku – ma na celu stworzenie obrazu sytuacji obecnie panującej na Twoim rynku wraz z określeniem popularności poszczególnych marek.

Koordynacja procesu zbierania danych – Obsługa samej realizacji badań na kwestionariuszu przygotowanym przez Klienta. W ramach tej usługi możemy przygotować elektroniczną wersję kwestionariusza w oparciu o przesłany dokument Word.

KONTAKT:

https://pollster.pl/

Accorp Sp. z o.o.
Jubilerska 10
04-190 Warszawa

kontakt@pollster.pl

@instytut-badań-pollster

Panel ankietowy należący do Instytutu Badawczego Pollster:

Reaktor Opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *